Auditieve arbeidshandicap


Onder een auditieve beperking verstaan we slechthorendheid of doofheid.

Op de website van het CAB vind je informatie over welzijn en werk in Vlaamse Gebarentaal.


Kijk op onderstaande pagina’s voor specifieke informatie omtrent werken met een auditieve beperking: