Chronische aandoening als arbeidshandicap


Onder chronische aandoeningen verstaan we ziektes zoals:

Bovenstaande lijst is niet beperkend. Indien de beperking van de werknemer niet opgenomen is in de lijst, kan je informatie vragen aan de werknemer zelf of bijvoorbeeld aan de arbeidsgeneesheer.

Kijk op onderstaande pagina’s voor specifieke informatie omtrent werken met een chronische aandoening: