Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als arbeidshandicap


Op de website van SEN vzw vind je de brochures „NAH, wat nu?” en „NAH, terug naar werk”.

Klik op deze link als je alvast wat beknopte informatie over NAH wil.


Kijk op onderstaande pagina’s voor specifieke informatie omtrent werken met een niet-aangeboren hersenletsel: