Communicatieve arbeidshandicap


Onder een communicatieve arbeidshandicap verstaan we in principe alle stem-, taal- en spraakproblemen.

Mogelijke beperkingen zijn:

Kijk op onderstaande pagina’s voor specifieke informatie omtrent werken met een communicatieprobleem: