Diensten in Nederland


Op deze pagina vind je links naar diensten en organisaties die relevant kunnen zijn voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in Nederland.

Werken met een beperking

Website met brochures en informatie over het in dienst nemen van jongeren met een beperking, gerangschikt volgens beperking.
www.werkenmeteenbeperking.nl


UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Het UWV heeft een Servicecentrum Werkgevers en Re-integratie waar werkgevers terecht kunnen met vragen over het aannemen van een werknemer met een arbeidshandicap.
www.uwv.nl


Arbo Portaal

Website, opgericht vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over arbeidsomstandigheden in verschillende sectoren/branches. Iedereen op een gezonde en veilige manier aan het werk zetten en houden is het motto.
www.arboportaal.nl


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bevoegd ministerie voor arbeid. Informatie over recente maatregelen, wetsvoorstellen en -wijzigingen.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw


UWV WERKbedrijf, voorheen CWI (Centrum voor Werk en Inkomen)

UWV adviseert en ondersteunt werkzoekenden. Daarnaast staat UWV ook in voor allerlei uitkeringen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en ziektewet. Op werk.nl kunnen werkzoekenden allerlei zaken online regelen (solliciteren, afspraken maken, een CV maken, contact met een jobcoach,...)
www.werk.nl


Nationaal Inzetbaarheidsplan

Het Nationaal Inzetbaarheidsplan brengt kennis en expertise uit verschillende hoeken samen met als doel dure inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
www.nationaalinzetbaarheidsplan.nl


Kloppen de gegevens van uw organisatie niet?
Verdient uw organisatie ook een plaatsje in deze lijst?
Geef ons gerust een seintje!