Interessante publicatiesMogelijkheden in het werk, een publicatie van Werkgeversforum Kroon op het werk

Deze Nederlandse brochure geeft een overzicht van mogelijke organisatorische werkaanpassingen. Deze aanpassingen kunnen variëren van minder of andere uren, andere ploegen, minder of meer taken, meer of andere pauzes, werken in een ander team, extra begeleiding of supervisie, bijkomende training, telewerken, flexibele uurrooster,... Verschillende, soms kleine, aanpassingen in de arbeidsorganisatie kunnen het verschil maken of iemand met een arbeidshandicap zijn job al dan niet kan blijven uitvoeren.

Bekijk hier de brochure Mogelijkheden in het werk.Divers talent, een meerwaarde voor uw bestuur, een publicatie van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

In 15 ervaringen en goede praktijken uit lokale besturen komen verschillende aspecten van diversiteit aan bod: hoe een diversiteitsbeleid voeren, hoe diverse talenten aantrekken, hoe deze mensen optimaal laten renderen en hoe vermijden dat werknemers voortijdig vertrekken.

Bekijk hier de brochure Divers talent, een meerwaarde voor uw bestuur.Diversiteit als prioriteit - Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen
, een publicatie van GTB

Deze gids wil bestuurders of vertegenwoordigers sensibiliseren en informeren rond diversiteitsdenken i.v.m. de groep personen met een arbeidshandicap

Bekijk hier de brochure Diversiteit als prioriteit.Diversiteit als prioriteit 2 - Reset III project - Op weg naar werk met multi-problemcliënten, een publicatie van GTB

In deze gids wordt aandacht besteed aan multi-problemcliënten, personen die door een complexe problematiek door de mazen van het hulpverleningsnet dreigen te vallen en op die manier er niet in slagen om een job te vinden en te behouden. Het trajectverloop van deze cliënten wordt geschetst. Daarnaast worden tips voor begeleiders gegeven.

Bekijk hier de brochure Diversiteit als prioriteit 2.Zonder vooroordelen, een publicatie van WES

Bundeling van een aantal inspirerende getuigenissen van West-Vlaamse bedrijven en organisaties die met succes ‘kansengroepen’ integreren. Onder kansengroepen worden hier verstaan: laaggeschoolden, 50-plussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap.

Bekijk hier de brochure Zonder vooroordelen.20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer, een publicatie van jobkanaal

Bundeling van 20 praktijkvoorbeelden hoe diversiteit een meerwaarde biedt op de werkvloer binnen bedrijven in Vlaanderen. Het gaat over mensen met een beperking, werknemers van allochtone afkomst, 50-plussers en laaggeschoolden.

Bekijk hier de volledige brochure.

Heeft u een publicatie die aansluit bij het thema "all@work" die hier zeker niet mag ontbreken?
Geef ons gerust een seintje!