Leerstoornis als arbeidshandicap


Wat is een leerstoornis?

Onder leerstoornissen horen ondermeer volgende problematieken:
  • dyslexie (problemen met het lezen en spellen)
  • dyscalculie (stoornis bij het rekenen)
  • dyspraxie (problemen met motorische vaardigheden)
  • NLD (Non-verbal Learning Disabilities)

Kijk op onderstaande pagina’s voor specifieke informatie omtrent werken met een leerstoornis: