Tewerkstellingsondersteunende maatregelen


VLAANDEREN


De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) is in Vlaanderen bevoegd voor opleiding en tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Dit houdt ondermeer in: terugbetaling van hulpmiddelen, tewerkstellingsondersteunende maatregelen en gebruik van doventolken.
  • Meer informatie over tewerkstelling in het algemeen vind je op de website van VDAB.
  • De specifieke informatie over werken met een arbeidshandicap vind je op www.vdab.be/arbeidshandicap.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan je als werkzoekende of als werkgever opzoeken voor welke tewerkstellingsmaatregelen je in aanmerking komt. Je vindt er meer informatie over de maatregelen en hoe ze aan te vragen.
Kijk om onderstaande links voor

NEDERLAND


Binnen Inceptio, het studentenbedrijf van Scalda, een Nederlandse school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, werd een document gemaakt waarin alle subsidies en regelingen bestemd voor werknemers met een beperking samengevat worden.

Download hier het Document Regelingen voor werkgevers en werknemers.