Motorische arbeidshandicap


Een motorische beperking is een beperking in het bewegingsstelsel, bijvoorbeeld verlamming, verminderde spierkracht, verminderde beweeglijkheid. De oorzaken van zo’n beperking kunnen heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld een ongeval of een chronische aandoening.

Kies een van volgende onderwerpen voor meer informatie over deze motorische beperking:

Bovenstaande lijst is niet beperkend. Indien de beperking van de werknemer niet opgenomen is in de lijst, kan u hem of haar gerust om informatie vragen. Ook de arbeidsgeneesheer geeft u graag de nodige informatie.

Kijk op onderstaande pagina’s voor specifieke informatie omtrent werken met een motorische beperking: